Przejdź do treści

Pomiary specjalistyczne

GEO-KART – pomiary dla zastosowań specjalistycznych na najwyższym poziomie

Używamy najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego i dronów, cyfrowej platformy wymiany danych, a przede wszystkim – mamy imponujące doświadczenie w takich projektach. Doskonale rozumiemy specyfikę inwestycji komunikacyjnych i przemysłowych, znamy technologie i ich ograniczenia.

Geodezja w projektach infrastrukturalnych – publicznych i prywatnych

Każde duże przedsięwzięcie wymaga długotrwałej, praktycznie ciągłej obsługi geodezyjnej. Tu nie wystarczy kilkukrotna wizyta geodety na placu budowy (jak w przypadku domu jednorodzinnego). W toku inwestycji konieczna jest nie tylko inwentaryzacja początkowa i tyczenie poszczególnych obiektów, a następnie inwentaryzacja powykonawcza. Geodeta jest ważnym partnerem kierownika budowy oraz podmiotu realizującego zastępstwo inwestycyjne. Na bieżąco weryfikuje dokładność wykonywanych prac, ale też służy pomocą w ich planowaniu. Stąd tak ważna znajomość technologii i ograniczeń organizacyjnych.

Przykłady najczęściej wykonywanych przez GEO-KART pomiarów specjalistycznych

  • pomiary mas ziemnych,
  • pomiary słupów i masztów (pionowanie słupów i masztów),
  • pomiary ugięcia elementów nośnych (przęseł, dźwigarów, belek itp.),
  • pomiary osi torów,
  • pomiary linii produkcyjnych.

Istotne aspekty pomiarów specjalistycznych

Inwestycje infrastrukturalne charakteryzują się zwykle dużymi powierzchniami i kubaturami,  wymagającymi użycia odpowiednich metod i urządzeń pomiarowych. Większość tego typu przedsięwzięć realizowanych jest już z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, wspierających zarządzanie projektem. Równocześnie w toku prac przetwarzana jest bardzo duża ilość danych, a to wymaga niezawodnych systemów informatycznych.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i zaawansowanymi rozwiązaniami cyfrowymi, a co najważniejsze – potrafimy z tych narzędzi korzystać. Wymiana danych za pośrednictwem zintegrowanych systemów usprawnia pracę, a jednocześnie neutralizuje ryzyko błędu.